Vásárlói tájékoztató

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a D-W NATUR KFT. (továbbiakban szolgáltató), valamint a szolgáltató által a https://naturetelbar.hu/ weboldalon (továbbiakban weboldal) keresztül nyújtott ételszállítási szolgáltatást igénybe vevő személy (továbbiakban felhasználó) között, az ételszállításra létrejött jogviszonybab a felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 1. A Szolgáltató adatai:

Cégnév: D-W NATUR KFT.

Székhely: 7625 Pécs, Hunyadi utca 20.

Cégjegyzékszám: 02-09-082643

Nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék

Adószám: 25810208-2-02

Számlaszám: 10701214-69973040-51100005

email cím: krisztian.wenhardt@naturetelbar.hu

telefonszám: +36307373489

A Tárhelyszolgáltató adatai:

 1. Általános rendelkezések
 1. A jelen ÁSZF alapján a felek megállapodnak, hogy a szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott módon a felhasználó által a weboldalon keresztül megrendelet ételt a felhasználó részére elkészíti és kiszállítja, míg a felhasználó az általa megrendelt étel ellenértékét a szolgáltatónak megfizeti.
 2. A jelen ÁSZF kiterjed minden a weboldalon keresztül a felhasználó által megrendelt ételre.
 3. A szerződés nyelve a magyar nyelv.
 4. A szerződés nem minősül írásban kötött szerződésnek, azt a szolgáltató nem iktatja, az később nem hozzáférhető.
 5. A szolgáltató kijelenti, hogy nincs olyan szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódex, melyet magára nézve kötelezőnek ismer el.
 6. A szolgáltató a weboldalon keresztül történő megrendelés esetén kizárólag háztartásban szokásos mennyiségre vonatkozó rendeléseket fogad el.
 7. A szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosítások a módosítást követően létrejött jogviszonyban kell alkalmazni.
 1. A rendelés menete
 1. A weboldalon történő rendeléshez nem szükséges regisztráció. A regisztráció megkönnyíti a rendelés folyamatát, a már korábban megadott adatokat a felhasználónak nem kell újra megadnia.
 2. A rendelhető ételek tartalma, főbb jellemzői a weboldalon az adott étel mellett feltüntetésre kerültek. Amennyiben a felhasználónak az weboldalon megrendelhető ételekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, úgy a szolgáltató telefonos elérhetőségén érdeklődhet.
 3. Az ételért fizetendő díj a weboldalon az étel mellett feltüntetésre kerül, a díj az általános forgalmi adót tartalmazza.
 4. A felhasználó a kívánt napra vonatkozó rendelését legalább az azt megelőző napon 20:00 óráig adhatja le a weboldalon keresztül. A meghatározott időpont után leadott rendelést a szolgáltató nem tudja teljesíteni.
 5. Egy rendelés esetén a megrendelésnek minimum 1690,- Ft értéket el kell érnie. Az árak a csomagolás díját tartalmazzák.
 6. A szolgáltató minden héten előre közzéteszi a weboldalon a hét napjain rendelhető ételeket. Az adott napra kizárólag arra az ételre vonatkozó rendelést lehet leadni, amely a listában az adott napnál található.
 7. A megrendelés leadására a weboldalon keresztül van lehetőség, a „Heti menü rendelés” menüpont alatt. A felhasználó az általa kiválasztott ételt a weboldalon az adott napra közzétett listából választhatja ki, a listában az étel nevére kattintással. A weboldalon keresztül lehetőség van egyszerre több napra is leadni a rendelést.
 8. Amennyiben a felhasználó a szolgáltató által előre meghatározott listában rákattint a kiválasztott ételre az a „Kosár”-ba kerül. A „Kosár” tartalmának módosítására a kosár ikonra történő kattintással van lehetőség. A „Kosár” menűpontban lehetőség van az egyes kiválasztott ételek mennyiségének megadására, illetve a kosár tartalma módosítható, törölhető.
 9. Amennyiben a kosár tartalmát a felhasználó véglegesítette, az „Szállítási, számlázási adatok megadása” gombra kattintás után megjelenő oldalon adhatja meg a szállítási és számlázási adatokat.
 10. Amennyiben a rendelés tartalmát a felhasználó véglegesítette a „Tovább” gombra kattintást követően megjelenő összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés adatait, illetve ezen az oldalon lehetőség van a rendelés adatainak módosítására is, valamint a felhasználó itt tudja kiválasztani a fizetési módot, továbbá megjegyzést fűzhet a megrendeléshez. Az összegző oldalról a „Vissza” gomb megnyomása után a felhasználó ismét módosíthatja a kosár tartalmát, illetve az egyéb adatait.
 11. Ha a felhasználó a megrendelésén már nem kíván változtatni, úgy a „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával tudja a megrendelését véglegesíteni és azt a szolgáltató részére elküldeni.
 12. A kiválasztott ételek díjának megfizetésére készpénzzel utánvéttel, illetve bankkártyás fizetéssel a megrendelés leadásával egyidejűleg.
 1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
 1. A felhasználó által a szolgáltató részére a weboldalon keresztül leadott rendelést a szolgáltató haladéktalanul automatikus visszaigazoló email útján visszaigazolja a felhasználó által megadott email címen. A szolgáltató kizárja a felelősségét a hibásan megadott email címből eredő esetleges károkért. A visszaigazoló email tartalmazza a rendelés során megadott adatokat, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt ételek felsorolását, mennyiségét és a fizetendő végösszeget.
 1. Szállítási és fizetési feltételek
 1. A szolgáltató kizárólag Pécs város határán belül vállalja az ételek kiszállítását.
 2. A szolgáltató a megrendelt étel kiszállítását a megrendelésben megadott szállításra címre teljesíti, saját szállítóeszközzel, munkavállalója útján.
 3. A szállítás díjmentes.
 4. A szállításra kizárólag hétköznapon, az adott napon 11:00 óra és 13:00 óra között kerül sor.
 5. A megrendelt étel díjának megfizetésére a kiszállítás alkalmával készpénzben, vagy a weboldalon keresztül a megrendelés leadásakor bankkártyával van lehetőség.
 6. Készpénzes fizetés esetén a megrendelt étel díját a kiszállítást végző munkavállónál lehet megfizetni.
 7. A bankkártyás fizetés lehetőségét a CIB Bank biztosítja, biztonságos SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere használatával. Bankkártyás fizetéskor a felhasználó átirányításra kerül a CIB Bank oldalára, a bankkártyás fizetésre tehát a CIB Bank oldalán kerül sor, azt nem a szolgáltató weboldala bonyolítja le, a szolgáltató a felhasználó bankkártyájára vonatkozó adatokat semmilyen formában nem kezeli, azokhoz semmilyen formában nem fér hozzá.
 8. A bankkártyával történő fizetés esetén az alábbi adatok megadására lesz szükség:
  – kártyaszám
  – kártyára írt név
  – kártya lejárati dátuma
  – érvényesítési kód (CVC kód)
 9. A CIB Bank oldalon az alábbi bankkártyákkal lehet fizetni:
  – Mastercard
  – Maestro
  – Visa

Amennyiben a megrendelt terméket a felhasználó nem veszi át, úgy az ugyanazon felhasználótól származó megrendelést a szolgáltató megtagadhatja, vagy az újabb megrendelést a korábbi megrendelésnél meg nem fizetett díj megfizetéséhez kötheti.

 1. Elállás joga
 1. A szolgáltató tájékoztatja a felhasználót, hogy a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 29.§ d) és e) pontja értelmében nem gyakorolhatja az elállás, illetve a felmondás jogát.
 1. Panaszkezelés

Amennyiben bármilyen panasza van, azt mind szóban, mind írásban közölheti a Rendezővel.

Szóbeli panasz esetén:

A szolgáltató a hozzá beérkező szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a felhasználónak átadja, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a felhasználónak legkésőbb a panaszra vonatkozó érdemi válaszával egyidejűleg megküldi.

Írásbeli panasz esetén:

A szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt annak beérkezését követően harminc napon belül írásban válaszolja meg.

A szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrizi.

A szolgáltató az alábbi elérhetőségein fogadja a vásárlói panaszokat:

Postai levelezési cím: 7625 Pécs Hunyadi János utca 20.

E-mail cím:  dwnaturkft@gmail.com

Telefonszám: +36307373489

Békéltető testülethez fordulás joga

A felhasználó panaszával az illetékes békéltető testülethez fordulhat.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

A szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve:

Baranya Megyei Békéltető Testület

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Weboldal: https://baranyabekeltetes.hu/
Telefon: +36 72 507 154
Mobil: +36 20 283-3422
Fax: +36 72 507 152
Székhely: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Postacím: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Baranya Megyei Békéltető Testület, 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök 8:30-15:00, péntek 8:30-12:00

Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező felhasználóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van – vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van – úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is.

Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

A felhasználó a panaszával fordulhat a területileg illetékes járási hivatalokhoz is.

Járási hivatalok elérhetősége: http://jarasinfo.gov.hu/.

A felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából eredő követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 1. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a felhasználó a kellékszavatossági jogával?

A felhasználó a szolgáltató hibás teljesítése esetén a szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a felhasználót kellékszavatossági igénye alapján?

A felhasználó – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a szolgáltató költségére a felhalsználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a felhasználó kellékszavatossági igényét?

A felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A felhasználó a szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a felhasználó köteles bizonyítani, hogy a felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a felhasználó – választása szerint – a kellékszavatosság pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet a felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében megjelölt fogyasztási cikkek tekintetében a szolgáltató jótállásra köteles.

A felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk felhasználó (fogyasztó) részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A felhasználót a kellékszavatosság pontban leírt, illetve a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben írt jogok illetik meg jótállás érvényesítése esetén.

Mikor mentesül a szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a felhasználót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosság és a termékszavatosság pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A fent megjelölt 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az alábbi linken érhető el:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=76566.261676

Bankkártyás fizetési szolgáltató: CIB Bank Zrt

Elfogadott kártyák: 

Webáruházunk a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A Webáruház a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a CIB Bank pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 256 bites TLS titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a Webáruház nem értesül, azokat csak a CIB Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Webáruház oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell a TLS titkosítást.

A vásárolt áru/szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján. Kérjük, olvassa el részletes tájékoztatónkat!

————————————————————————————————————

Üdvözöljük a CIB Bank biztonságos, internetes fizetési megoldásával működő Webáruházunkban!

Az alábbiakban röviden ismertetjük, hogy miképp intézheti biztonságos módon vásárlását.

Mire figyeljen a vásárláskor?

 • Olvassa el Webáruházunk ismertetőjét, a vásárlás kondícióit és a kiszállítás és a fizetés feltételeit!
 • Tanulmányozza át a Webáruház biztonsági feltételeit, hiszen ezzel garantálják az Ön adatainak biztonságát!
 • Tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatos adatait!
 • Tartsa nyilván a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatait! (tranzakció azonosító, engedélyszám)
 • Biztosítsa, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá.
 • Használjon olyan böngészőt, amely támogatja a TLS titkosításhoz szükséges opciót!

A biztonságról

A TLS, a Transport Layer Security elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Bankunk rendelkezik egy 256 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi lehetővé a CIB Banknak a 256 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítjuk az TLS alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngésző program az TLS segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a CIB Bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

Elfogadott kártyák

A CIB Bank internetes fizetési rendszere a Mastercard/Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé.

Fizetés lépései

 1. Ön a Webáruház oldalán választja ki az árut/szolgáltatás melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni.
 2. Ezt követően Ön átkerül a CIB Bank biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie.
 3. A kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót
 4. A fizetést követően Ön visszatér a Webáruház oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást.

A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, a CIB Bank elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével.

Amennyiben Ön nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Webáruház oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül.

Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.